Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

2014 gradeV sin e

teachers

නවතම පුවත්

මනෝ උපදේශනය පිළිබඳ විධිමත් පුහුණුවක් සහිත ගුරු භවතුන් 2,753ක් අධ්‍යාපන පද්ධතියට අලුතින් එක් කර ගැනීම කඩිනම් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්.

වර්තමාන සංකීර්ණ සමාජ ක්‍රමය තුළ පාසල් දරුවන්ට විවිධ මානසික ගැටලුවලට මුහුණදීමට සිදු වීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනික හා සමාජයීය පැවැත්මට අහිතකර බලපෑම් එල්ලවන බැවින් පාසල් තුළ දී වඩාත් සංවේදීව ඔවුන්ගේ ගැටළු විසදීමට හැකි, මනෝ උපදේශනය පිළිබද සුදුසුකම් සපුරන ලද ගුරුවරුන්ගේ සේවය පාසල් සදහා ලබාගැනීමට අවස්ථාව සලසන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නේය.

23-01-2017
Read more...

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  School-NET-Sn  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 23 January 2017.