Hot
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

sin b2

Untitled

නවතම පුවත්

"දිනෙන් දින වෙනස්වන වත්මන් ශ්‍රම වෙළඳපොළ නව ප්‍රවණතා සහ උසස් අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් " 19+ අධ්‍යාපනික රැකියා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කියයි

දිනෙන් දින වෙනස්වන වත්මන් ශ්‍රම වෙළඳපොළ නව ප්‍රවනතා හා උසස් අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා පිළිබඳ පාසල් සිසුන්, තරුණ තරුණියන් හා වෘත්තිකයින් ඇතුළු ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම මෙන්ම වෘත්තීය අවස්ථා සම්පාදනය කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි. මෙහි ආරම්භක පියවර වශයෙන් අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) සිසුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහනක් ලෙස  “19+ ජයග්‍රාහී මාවතක් කරා...”අධ්‍යාපනික රැකියා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය දීප ව්‍යාප්තව පැවත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.  2018.10.03 දින සිට 2018.10.07 දක්වා කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාල‍යේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති එහි පළමු ප්‍රදර්ශනය  සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම සඳහා අද (20) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී අධ්‍යාපන අ

20-09-2018
Read more...

MoErelated ins s

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  sch sin  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 20 September 2018.