ශ‍්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාව (SLNCU)

 


ලේකම් ජනරාල්
ශ‍්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාව (SLNCU) (5 වන මහල)

 

 

ශ්‍රී ලංකාව තුළ යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ න්‍යායපත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාකරයි. 1949 නොවැම්බර් 14 වැනි දින ස්ථාපනය කරන ලද මෙම සභාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින අතර, විෂය භාර ගරු අමාත්‍යවරයා නිල බලයෙන් එහි සභාපතිවරයා වෙයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මෙහි උප සභාපති ලෙස කටයුතු කරන අතර, ලේකම් ජෙනරාල්වරයා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වෙයි. කොමිෂන් සභාවේ මහා සභාව යුනෙස්කෝ විෂයය පථයට අදාළ අමාත්‍යාංශ, ආයතන සාමාජිකයන් 35ක ගෙන් සමන්විත වේ. මෙම කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී අංශ නම් අධ්‍යාපනය, විද්‍යාවන්, සංස්කෘතිය සහ සන්නිවේදනය වේ.   


දැක්ම

යුනෙස්කෝවේ සමස්ත දර්ශනයට දායකත්වය ලබා දෙමින් අධ්‍යාපන, විද්‍යාත්මක, සංස්කෘතික, සන්නිවේදනය හා පාරිසරික විෂයයන් තුළින් සාමය සහ තිරසර සංවර්ධන ළඟා කර ගැනීම සඳහා ජාතික සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.


“යුද්ධය බිහි වන්නේ මිනිසාගේ සිත්සතන් තුළ වන හෙයින් සාමයේ ආරක්ෂක බල කොටු ගොඩනැගිය යුතු ව ඇත්තේ ද මිනිසුන්ගේ සිත්සතන් තුළ ය.” - යුනෙස්කෝ ව්‍යාවස්ථාව -

 

මෙහෙවර ප්‍රකාශය
එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය මගින් ජාතික, ලිංග, භාෂා හෝ ආගම් භේදයකින් තොරව ලොව මිනිසුන් සඳහා සහතික කෙරෙන යුක්තිය, නීතිය, පාලනය, මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා මූලික ස්වාධීනතාවයන් සඳහා විශ්ව ගෞරවය තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනය, විද්‍යාව, සංස්කෘතිය, සන්නිවේදනය හා පාරිසරික විෂයයන් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතීන් අතර සහයෝගීතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපන, විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධානයේ වැඩසටහන්වලට සහභාගී වීම මගින් මිනිස් වර්ගයාගේ සාමය, ආරක්ෂාව, නිදහස හා සුභ සාධනයට දායකත්වය ලබා දීම.


ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • යුනෙස්කෝවේ නිර්නායක දේශීය සංවර්ධන චින්තනයට ගලපා ගනිමින් ජාතික තිරසර සංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන, විද්‍යාත්මක, සංස්කෘතික, ජනමාධ්‍ය, සමාජ විද්‍යාව, හා පාරිසරික යන ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ සංවර්ධන ඇති කර ගැනීමට ඒ ඒ අමාත්‍යාංශ අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කරමින් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • සාමය හා තිරසර සංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අනෙකුත් යුනෙස්කෝව සමඟ කටයුතු කරන ආයතන හා එක්ව කටයුතු කිරීම.
 • නව සංකල්ප පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇතුළත් කිරීමට පෙරාතුව එම සංකල්ප කොතෙක් දුරට දේශීය වශයෙන් සාර්ථක වන්නේ ද යන්න සොයා බැලීම සඳහා පාසල් තුළ නියමු ව්‍යාපෘති වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • දේශීය පාරම්පරික උරුමයන් හා දේශීය සංවර්ධනයේ නවාංගීකරණයන් සඳහාත් ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ද ආරක්ෂාවක් ද ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • යුනෙස්කෝවට සම්බන්ධ ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් සම්මන්ත්‍රණ, පුහුණු වැඩමුළු ජාතික හා ජාත්‍යන්තරව පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම.
 • අප රටට ගැළපෙන පරිදි යුනෙස්කෝ ගෝලීය සංකල්ප සහ ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

 
අධ්‍යාපනය

 •  අන්තර්කරණය අධ්‍යාපනය
 •  තාක්ෂණ හා වෘත්තීය පුහුණු මධ්යටස්ථානය.

 

21 වෙනි දශකයේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන කරුණු 04 කි.

 • දැන ගැනීමට ඉගෙනුම
 • වැඩ කිරීමට ඉගෙනුම
 • දිවි පැවැත්ම සඳහා ඉගෙනුම
 • සාමූහිකව ජීවත්වීමට ඉගෙනුම

    සැමට අධ්‍යාපනය ලබාදීමේ වැඩසටහන.
    තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා අධ්‍යාපනය.
    එක්සත් ජාතීන්ගේ සාක්ෂරතා දශකය.
    සහශ්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක.
    පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන අධ්‍යාපනය.
    උසස් අධ්‍යාපනය.

විද්‍යාව

 • මූලිකාංග හා ඉංජිනේරු විද්‍යාව.
 • විද්‍යාවන්, පරිසරය හා තිරසාර සංවර්ධනය.
 • තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා පාරිසරික හා භූ විද්යාාත්මක වැඩසටහන.
 • රාජ්‍ය සාගර පිළිබඳ කොමිෂම.
 • මිනිසා හා ජෛව ගෝලීය වැඩසටහන.
 • ජාත්‍යන්තර ජල විද්‍යාව වැඩසටහන.
 • ආපදා කළමණාකරණය හා අවම කිරීම.

සමාජ විද්‍යාව

 • සාමය හා සහජීවනය.
 • විද්‍යාව හා දර්ශනය සඳහා ආචාර ධර්ම ඇති කිරීම.
 • මානව අයිතිවාසිකම් හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීම.
 • සමාජ හා මානව විද්‍යාව යුගයකට ගැළපෙන සේ මෙහෙයවීම.
 • සමාජ විපර්යාස කළමණාකරණය කිරීම.

 

සංස්කෘතිය

 • ලෝකයේ සංස්කෘතික උරුම සුරැකීම.
 • සංස්කෘතිකමය වටිනාකම් ඇති දේපළ සුරැකීම.
 • මුඛ පරම්පරාගතව/ ස්පර්ශ කළ නොහැකි සංස්කෘතිකාංග සුරක්ෂිත කිරීම.
 • අන්තර් සංස්කෘතික සාකච්ඡා වර්ධනය කිරීම.
 • සංස්කෘතික විවිධත්වය, ආරක්ෂාව හා වර්ධනය කිරීම.
 • ලෝක උරුම නම් කිරීම.
 • සාගර පත්ලෙහි වූ සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම.

 

ජන සන්නිවේදනය

 • නිදහස් අදහස් ලබා දීමට අවශ්‍ය පහසුකම් වර්ධනය කිරීම.
 • ගෝලීය දැනුම බහා තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය  දැනුම වර්ධනය කිරීම.
 • ප්‍රජා ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථාන මගින් ග්‍රාමීය ජනයාගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම
 • ජන සන්නිවේදන සංවර්ධන වැඩසටහන
 • සැමට තොරතුරු ලබා දීමේ වැඩසටහන හා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය වර්ධනය කිරීම.
 • තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හා ලබා දීමේ අයිතිය වර්ධනය.
 • මෘදුකාංග ප්‍රචලිත කිරීම

 

පරිසර සංරක්ෂණය

 • ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලියට නැඹුරු කරවීම.
 • ප්ලාස්ටික්, පොලිතීන්වලින් තොර මිහිතලයක් බිහි කිරීම.
 • ස්වාභාවික වනාන්තර, ගංගා, දිය ඇලි ආරක්ෂා කර ගැනීම.
 • ස්භාවික බලශක්තීන් භාවිතයට මානවයා හුරු කිරීම.
 • ස්භාවික පරිසරයට අනුගතව ජීවත් වීමට හුරු කිරීම

 

සෞඛ්‍ය
•    ඒඩ්ස් ආසාදනය ලොව තුරන් කිරීමට කටයුතු කිරීම
•    ඩෙංගු, මැලේරියා, වසූරිය වැනි රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට දැනුවත් කිරීම.
•    පෝෂණ ඌණතා හඳුන්වා දීම හා ඒවා වැළැක්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම.
•    වෙනත්, සමාජය මඟින් බෝවන රෝග වැළැක්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම.

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
ඉ-තැපැල්
සෘජු
දිගුව
සභාපති (ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා)
011-2784832 1333 011-2784832   
අධ්‍යාපන ලේකම් 011-2784811 1336 011-2784811    
ලේකම් ජනරාල් 011-2177006 1505 o11-2177006  
ගණකාධිකාරී 011-2784834  1503     
 ශාඛාව 011-2177002/
2177027  
1500