අලුත් අවුරුද්දට ආශිර්වාද එක්කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ දානමය පින්කමක්

auruduඋදා වූ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලු නිලධාරීන්ට ආශිර්වාද කරමින් දානමය පින්කමක් ඊයේ පැවැත්විය. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ සහ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී රාධක්‍රිෂ්ණන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාවට අධ්‍යාපන ලේකම් සුනිල් හෙට්ටි ආරච්චි මහතා ඇතුළු සියලු ම මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ද අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය ද සහභාගී විය.
මෙම විශේෂ දානමය පින්කම සංවිධානය කර තිබුණේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යාපන සේවා ආයතන අංශයේ අතිරේක ලේකම් එච් යූ ප්‍රේමතිලක මහතා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලය විසිනි.

 

aurudu1 aurudu2