අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවක සේවිකාවන්ගේ සුහද හමුව සැප්; 09දා බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත අපේගම පරිශ්‍රයේ දී

welfareඅධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සුබසාධක සංගමය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සුහද හමුවක් 2017-09-09 දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා බත්තරමුල්ල පැලවත්ත අපේගම පරිශ්‍රයේ දී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ සහ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

අමාත්‍යාංශ කාර්යමණ්ඩලයට අයත් සුබසාධක සංගමයේ සාමාජික මහත්ම මහත්මීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සාමාජිකයින් මේ අවස්ථාවට සහභාගීවීමට නියමිත අතර, සාමාජිකයන් අතර සුහදතාව වර්ධනය කෙරෙන විවිධ විනෝදාත්මක ක්‍රීඩා තරඟ රැසක් ද විශේෂයෙන් ම කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ විනෝද ක්‍රීඩා අංග කිහිපයක් ද මෙහි දී පැවැත්වීමට නියමිත යි. මෙම සුවිශේෂ අවස්ථාවට පවුලේ සාමාජිකයින් සමඟ සහභාගී වන ලෙස සුබසාධක සංගමය සාමාජික මහත්ම මහත්මීන් සැමට ආරාධනය කර සිටියි.