අයියා වෙනුවට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට පෙනී සිටි මල්ලී, පොලිස් අත්අඩංගුවට ....

handcuffතම වැඩිමහල් සහෝදරයා වෙනුවට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකට ඉදිරිපත් වූ බාල සහෝදරයෙකු පොලිස් අත් අඩංගුවට පත්ව තිබේ. එ් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පාසැල් සදහා ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීමට අදාළව මේ දිනවල පනාගොඩ යුද හමුදා කඳවුරේ පැවත්වෙන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් අතරතුරය.

පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන අයදුම් කරුවන්ට අදාළ, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පනා⁣ගොඩ යුධ හමුදා පරිශ්‍රයේ පැවැත්විණි. එහිදී අදාළ පුද්ගලයා ද ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන වෙනත් අයදුම්කරුවෙකු වෙනුවටයි.

අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් විසින් දීර්ඝ වශයෙන් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කොට, ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කිරීමේ දී අනාවරණය වී තිබෙන්නේ ඔහු තම වැඩිමහල් සහෝදරයා වෙනුවට අදාල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට පෙනී සිට ඇති බවයි. ඉන් අනතුරුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් විසින් පොලීසිය දැනුවත් කිරීමෙන් පසු අදාල පුද්ගලයා හෝමාගම පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. මීට අමතරව ඔහු සන්තකයේ තිබූ ජාතික හැඳුනුම්පත් දෙකක් ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ.

පාසල් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය කරමින් දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් පාසැල් සඳහා ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් 3800 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ. ඊට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසන් වී ඇති අතර දැන් පැවැත්වෙන්නේ එහි දෙවන අදියරේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයි.මෙහිදී සියලු ලිපි ලේඛන සමග අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රායෝගික දක්ෂතා ඇගයීමට ලක් කෙරේ.