පාසල් ක්‍රිකට් ගොඩනඟන තුන් අවුරුදු ජාතික සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැගීම ඇරඹෙයි

sl cricketජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පසුගිය කාලයේ පැවති පසුබෑම සඳහා බලපා ඇති හේතු හඳුනාගෙන, ඒ සඳහා දිගුකාලීන විසඳුම් ලබා දීමේ අරමුණින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ජාතික මෙහෙයුම් සැලස්ම සකස් කිරීමේ කමිටුව ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අතර එම කමිටුව විසින් පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කරනු ලැබීය.

එම සැලැස්ම 2018 දී ආරම්භ කර තුන් අවුරුදු කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර එහි ප්‍රගති සමාලෝචනය කිරීමේ හා පිහිටුවාගන්නා ලද අනුකමිටුවල ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද සාකච්ඡාවක් පසුගිය (21) දා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ (SLIDA) දී පැවැත්වුණි.

එහි දී පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන ජාතික වැඩසටහන අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වී ඇති පාසල් ක්‍රීඩකයින් සදහා දක්ෂතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම, තෝරාගත් ක්‍රීඩාංගන කිහිපයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සදහා සංවර්ධනය කිරීම, පාසල් ක්‍රිකට් තාක්ෂණික දැනුම සංවර්ධනය, පාසල් ක්‍රිකට් තරග රටාවේ අත්‍යවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීම සහ ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් හා ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරුන් බලගැන්වීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට යෝජනා විය.

මෙම සාකච්ඡාවට සිදත් වෙත්තමුණි, මහේල ජයවර්ධන, රොජර් විජේසූරිය, ජෙහාන් මුබාරක් ඇතුළු ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයින්ද, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් අශෝක සේනානි හේවගේ මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන හා පුහුණු අධ්‍යක්ෂ මංජුල කාරියවසම් මහතා, ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නිලධාරීන් හා දේශීය හා විදේශීය පුහුණුකරණ අත්දැකීම් සහිත පළපුරුදු පුහුණුකරුවන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන ජාතික සැලැස්ම සකස් කරනු ලැබුවේ ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත මෙරට ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්,ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් සහ උපදේශකවරුන්, ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නිලධාරීන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවකිනි.