වවුචරවලින් නිල ඇදුම් මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට මැදිහත්වන නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග

Vovcherතිළිණපත්වලින් නිල ඇදුම් මිලදී ගැනීමේ දී පාසල් සිසු දරු දැරියන් වෙත කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොකර ඒ සම්බන්ධව නිකුත් කර ඇති 41/2018 චක්‍රලේඛය අනුව කටයුතු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අවධාරණය කරයි.

ඒ ඇතැම් නිලධාරීන් සහ විදුහල්පතිවරුන් තෝරාගත් වෙළඳ ආයතන ප්‍රවර්ධනය කරන බවට සහ දෙමව්පියන් වෙත බලපෑම් සිදුකරන බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබෙන පැමිණීලි සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමිනි.

පසුගිය සමයේ නිල ඇදුම් ලබාදීමේ දී සිදු වූ වංචා දූෂණ වළක්වා ගනිමින් රජය විසින් ලබාදෙන සහන අතරමැදියන්ගේ ගසාකෑමකින් තොරව සෘජුවම පාසල් දරුවන් වෙත ලබා දීමේ අරමුණින් නිල ඇදුම් වවුචර ක්‍රමය හදුන්වා දුන් බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි.

ඒ අනුව මේ සම්බන්ධව අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපියක් ද මේ සමග යොමු කර ඇත.