සිසුවෙකු ඇතුළත් කිරීමට අල්ලස් ගත් බවට චෝදනා ලැබූ අමාත්‍යාංශ නිලධාරිනියකගේ රාජකාරි වැඩ තහනම්

received 2139333059521223ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ජාතික පාසලකට සිසුවියක ඇතුලත් කිරීම සඳහා අල්ලස් ලබා ගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේඛන සහකාර තනතුරේ කටයුතු කළ නිලධාරිනියකගේ රාජකාරි වැඩ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.

දරුවෙකු ඇතුලත් කිරීම සඳහා අල්ලස් ලබා ගත් බවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ද නියමිතය.

අධ්‍යාපන පද්ධතිය අල්ලස සහ දූෂණයෙන් තොර කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත විශේෂ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේද ද යොදා ගනිමින් අමාත්‍යාංශය තුළ ක්‍රියාත්මක කර ඇති තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පද්ධතිය හරහා මෙම අල්ලස් ගැනීමේ සිද්ධිය අනාවරණය වී තිබේ.

දිගින් දිගටම මාපියන් නොමඟ යවමින් පාසල්වලට දරුවන් ඇතුලත් කිරීමට සහ ගුරු මාරු කිරීම සඳහා මුදල් ලබා ගන්නා බවට ලද පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ වනවිටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විශේෂ පරීක්ෂණ රැසක් ක්‍රියාත්මක කර අති අතර ඇතැම් පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත ද යොමු කර තිබේ.