අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස නිහාල් රණසිංහ මහතා වැඩ බාර ගනී

new sec1අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස නිහාල් රණසිංහ මහතා පසුගියදා (01) වැඩ බාර ගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳවත්, රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියත් ලබා ඇති ඒ මහතා වසර 27 කට වැඩි කාලයක් පරිපාලන සේවයේ නොයෙකුත් ධූර දැරූ රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකි.

1991 වර්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ලෙස පළමු පත්වීම ලද ඒ මහතා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්, වයඹ පළාත් සහකාර ලේකම්, පළාත් කර්මාන්ත අධ්‍යක්ෂ වැනි පළාත් හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් විවිධ තනතුරු දරන ලදී.

new sec2 new sec3

ඉන් අනතුරුව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ආගමන විගමන පාලක ලෙස සේවයට එක් විය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධූරයට පත්වීමට පෙර ඒ මහතා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලන ජනරාල් ධූරය හෙබවීය.

ඒ මහතාගේ දීර්ඝ සේවා කාළය තුළ ජාත්‍යන්තර වැඩමුඵ සම්මන්ත්‍රණ, ආගමන කළමනාකරණ පද්ධති සංවර්ධන වැඩසටහන් ආදියට ද සහභාගි වි ඇත.

මෙම අවස්ථාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන්, අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම්තුමා ඇතුලු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි වූහ.