ප්‍රාචීන පණ්ඩිත උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය

pracheenaශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2012 වර්ෂයේ සිට 2017 දක්වා පවත්වන ලද ප්‍රාචීන පණ්ඩිත විභාගයෙන් සමත් 375 දෙනෙකු සඳහා ප්‍රාචීන පණ්ඩිත උපාධි පිරිනැමීමේ උත්සවය 2019 අගෝස්තු 29 වන දින නෙළුම්පොකුණ රඟහලේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහිදී කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යාණි සාමග්‍රිධර්ම මහාසංඝ සභාවේ අනුනායක හා මහා ලේඛකාධිකාරී, කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය පූජ්‍ය කොටපිටියේ රාහුල අනුනාහිමිපාණන් වහන්සේ වෙත “සම්මාන පණ්ඩිත උපාධිය” ද අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට “විද්වද් ජන ප්‍රසාදිනී” සම්මාන උපාධිය ද ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාට “විබුධ ජන ප්‍රසාදිනී” සම්මාන උපාධිය ද, ප්‍රාචීන පණ්ඩිත උපාධි පරීක්ෂණයෙන් 2012 වසරේ ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථ හිමිකර ගත් පූජ්‍ය මානාපිටියේ වජිරබුද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේට “ස්වර්ණ මුද්‍රිකාව” පිරිනැමීමට ද නියමිතය.