අධ්‍යාපන අමාත්‍ය නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා “විද්වද්ජන ප්‍රසාදක” සම්මාන උපාධියෙන් පිදුම් ලබයි

minශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ 2012-2017 පණ්ඩිතෝපාධි පිරිනැමීම සඳහා නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේ අද (29) සවස පැවති උත්සවයේ දී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා “විද්වද්ජන ප්‍රසාදක” සම්මාන උපාධියෙන් පිදුම් ලැබුවේය.

මෙම සම්මාන උපාධිය අමාත්‍යවරයා වෙත පිරිනමා ඇත්තේ තිර අදිටනින් හා කැප වීමෙන් දැන උගත් දූ පුතුන් සමාජගත කරනු පිණිස සිදු කරන මෙහෙවර අගය කරනු පිණිසය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම මෙ‍ම උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වනු ලැබීය.