විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය

rainදකුණු පළාතේ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල පවතින අයහපත් කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් එම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි සියලුම පාසල් හෙට සහ අනිද්දා දෙදින (2019-09-24 සහ 25) වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් තීරණය කර ඇත.