ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය තුමාගේ නිදහස් දින පණිවුඩය

ministerනිදහසේ වැඩෙන - නිදහසේ වැඩ කරන
නිදහසේ හැදෙන - නිදහසේ හැඩ කෙරෙන
සෞභාග්‍යමත් දේශයක් - අභිමානවත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනගන මව්බිමේ නිදහස් සටනට පටු වාද භේද වලින් නිදහස්ව එක්වෙමු.

සාර්ථක දැක්මකින් පණ ලබන නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සරු ඵල, අනාගත පරපුරට රැක දෙන මාහැඟි ජාතික වගකීමේ සාඩම්බර භාරකරුවන් ලෙසින්, 72වන උත්තුංග නිදහස සමරමු! අධිෂ්ඨානයෙන් එකතු වෙමු.