විශේෂ නිවේදන

ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ ධාරිතා වැඩසටහන්

මානව සම්පත්  සංවර්ධන ශාඛාව විසින්  සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 පන්තියේ නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු සදහා වූ ප්‍රථම ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන 2017-08-16 දින පෙ.ව.9.00 ට මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

  

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය

  1. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය සඳහා විවෘත හා සීමිත පදනම් යටතේ සුදුසුකම් ලබා ඇති නාම ලේඛන.

දීප ව්‍යාප්ත පාසල් ඩෙංගු මර්දන විශේෂ වැඩසටහන

දිවයිනේ සියලු ම පාසල් ඩෙංගුවලින් තොර කලාපයන් බවට පත්කිරීම අරමුණ කර ගනිමින් ජූලි මස 28,29 සහ 30 යන තෙදින තුළ විශේෂ ඩෙංගු රෝග මර්දන වැඩසටහන් සෑම පාසලකම ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

පාසල් දරුවන්, ආදී ශිෂ්‍යයන්, දෙමව්පියන් ඇතුලු පාසල් ප්‍රජාවගේ සහභාගිත්වය ද ඇතිව ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ද ලබා ගනිමින් මෙම වැඩසටහන් සියලු පාසල් තුල සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක විය.

මීට අමතරව මෙම විශේෂ වැඩසටහන සඳහා පාසල් ප්‍රජාව සමඟ ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලීසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ ද සහාය ලැබුණි.

මෙම වැඩසටහන සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය ලබා දුන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට ද විදුහල්පතිවරු ඇතුලු සියලු දෙනාට ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ස්තුතිය පුද කරමු.

ඡායාරූප - මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 


අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ)
අධ්‍යාපන ලේකම් වෙනුවට
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

ගණිතය ඉගැන්විම පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්‍ර ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව

ගණිත විෂය පත්වීම් නොලැබ ගණිත විෂය ඉගැන්වීමේ යෙදෙන ගුරුවරුන් සඳහා වන ගණිතය ඉගැන්විම පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්‍ර ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව 

ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය නවිකරණ ව්‍යාපෘතිය සම්පාදනය පිළිබඳ ලෝක බැංකු නිරීක්ෂණ වැඩසටහන (2018 - 2024)

  • ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය නවිකරණ ව්‍යාපෘතිය සම්පාදනය පිළිබඳ ලෝක බැංකු නිරීක්ෂණ වැඩසටහන (2018 - 2024) මෙතැනින් බා ගත කරගන්න