moe.gov.lk

நீர்கொழும்பு வலயம் (Negambo Zone)

பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரின்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், நீர்கொழும்பு

031-2233310

031-2223008
 
கணக்காளரின் " 031-2237822   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

New logo'இசுறுபாய', பெலவத்தை, பத்தரமுல்லை, இலங்கை
தொலைபேசி எண்: +94112 785141-50,
மின்னஞ்சல்: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.