ஹொரணை வலயம் (Horana Zone)

அலுவலக முகவரி தொலைமடல் Fax மின்னஞ்சல்
வலயக் கல்வி அலுவலகம், ஹொரணை

034-2262663

034-2262663  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
" 034-2262661 034-2262663