பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

கெளரவ. மாகாணக் கல்வியமைச்சர்

முதலமைச்சர் அலுவலகம், மாகாண சபை அலுவலக வளாகம், அனுராதபுரம் +94 252 224 855 +94 252 222 610   

 மாகாணக் கல்விச் செயலாளர்

முதலமைச்சர் அலுவலகம், மாகாண சபை அலுவலக வளாகம், அனுராதபுரம் +94 252 222 538  +94 252 224 676  
மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்

மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், அனுராதபுரம்

+94 252 222 538

+94 252 224 676

 

மேலதிக மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)

மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், அனுராதபுரம் +94 252 222 434 +94 252 222 674   
மேலதிக மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், அனுராதபுரம் +94 252 225 225 +94 252 225 225  

பிரதம கணக்காளர்
மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், அனுராதபுரம் +94 252 222 432 +94 252 222 432   

அனுராதபுர மாவட்டம்


பொலன்னறுவை மாவட்டம்