பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
மாகாண  கல்வியமைச்சர் முதலமைச்சர் அலுவலகம், ஊவா மாகாண சபை, பதுளை +94 552 231 907 +94 552 231 908  
மாகாண கல்விச் செயலாளர்  கல்வி அமைச்சு, ஊவா மாகாண சபை, பதுளை +94 552 222 820 +94 552 230 962  
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்  மாகாண கல்வி திணைக்களம், வெலகெதர வீதி, பதுளை +94 552 223 178 +94 552 223 178  
மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்  மாகாண கல்வி திணைக்களம், வெலகெதர வீதி, பதுளை +94 552 225 414 +94 552 222 713  
தலைமை கணக்காளர் மாகாண கல்வி திணைக்களம், வெலகெதர வீதி, பதுளை +94 552 224 902 +94 552 222 713  

பதுளை மாவட்டம்

மொனராகலை மாவட்டம்